КРАТЪК ПЛАН
За дейностите които ще бъдат извършени за вашия бизнес !
 • Анализ на нуждата от вашия продукт или услуга
 • Анализ на проблемите, трудностите във вашата ниша във форуми и коментари
 • Позициониране на вашия бизнес въз основа на доходи, уникални черти и ценообразуване на конкуренти.
 • Анализ на ключови думи в съответната ниша в Търсачки и перспективи.
 • Изграждане на таргет група въз основа на интереси, пол, възраст и доходи, локация
 • Анализ на конкуренти и  откриване на отличителни черти на вашия бизнес. Анализ на цени на конкуренти и класово позициониране.
 • Сео оптимизиране на съдържанието на сайта според ключовите думи в съответната ниша
 • Изграждане на Посрещаща страница на главна ключова дума за Гугъл и платено популяризиране (силни и уникални черти на бизнеса, какви проблеми решава бизнеса )
 • Анализ и избор според таргет групата социални мрежи и създаване на представителство.
 • Лого и бизнес идентичност (слоган, избор на цветове, спазване линията на компанията, бизнес материали – визитки, email signature, car branding, letterheads, визитки, каталози) – Допълнително заплащане.
 • Изграждане на Фейсбук Страница – FB,  – Корица (Cover photo) , Категории и попълване на съдържание в секция за нас. Instagram страница въз основа на анализа на таргет групата.
 • Задълбочен анализ на Таргет профила ( Проблеми в нишата, Трудности на клиентите, страхове и притеснения на клиентите )
 • Платено популяризиране с определена цел в Социални мрежи, Google Display Network, Viber, Български Дисплей мрежи – Netinfo, dir.bg, Remarketing, Influence marketing, Платени публикаци, Блог маркетинг и др. канали.  (Продажби, Последователи, Запознаване с бранда )
 • Email Marketing – Работа с база данни от лоялни клиенти, създаване и изпращане на email кампании
 • Анализ и представяне на резултати от маркетингови, рекламни и търговски кампании и представяне своите предложения за оптимизация и подобряване на дейността;
 • Събиране на ревюта от клиенти
 • Създаване на анкети. Измерване на удовлетвореността на клиенти и насоки за развитие
 • Изграждане на методи за събиране на контакти на хората и сегментиране – електронна поща, мобилни номера, Chat, Push notifications, Мобилно приложение
 •  Поддръжка и администриране на уеб сайта на компанията;
 • Видими резултати още първи месец след започване на маркетинг поддръжката. След приключване изработката на сайт.
 • Ако се стартира с месечната поддръжка ще бъде включен по 5 или 10 продукта / страници на месец.
 • 300 лв без ддс на Месец

# Комуникация с външни подизпълнители (агенции, онлайн медии и партньори, Фотографи, Видео изработка), – По договаряне

Всяка една от точките си има приоритет или ние заедно ще поставим приоритет.
(Посещения: 35, 1 посещения за деня)